Contactgegevens: +32 (0)2 262 35 37 | info@re-bag.be

Materiaal bestemd voor contact met levensmiddelen (FCM)

Re-bag® is geregistreerd bij de Deense Dienst voor Veterinaire zaken en Levensmiddelen (DVFA).

Onze leveranciers voldoen aan de EU-wetgeving inzake voedselcontactmaterialen:
Het beoordelingssysteem met smileys van de DVFA.

  • Verordening (EG) 1935/2004 voor materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
  • Verordening (EU) 10/2011 van 1 januari 2011 voor materialen bestemd om met levensmiddelen in  contact te komen.
  • Verordening (EG) 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden (GMP) voor materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
  • Richtlijnen 94/62/EG en 2004/12/EG betreffende zware metalen.
  • Verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Re-bag® garandeert dat alle documenten en tests voor alle materialen bestemd voor contact met levensmiddelen voorhanden zijn.